Archives: Service

Obračun plaće

Obračun plaće Vođenje kadrovske evidencije je zakonska obveza svakog poslodavca, a čuvanje iste dokumentacije je trajno. Business growth vodi računa i nudi Vam usluge kadrovske evidencije, i to: Vođenje kadrovske evidencije Prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje Izrada ugovora o radu Izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika. Slanje obračunskih lista elektroničkim putem Obračun refundacija za […]
Learn More