Kupnja/prodaja poduzeća

featured image

Osnivanje poduzeća

Kupnja ili prodaja poduzeća, odnosno poslovnih udjela je postala sve češća praksa u Hrvatskoj. Prodaju se cijela poduzeća, ili dolazi samo do prijenosa dijela udjela u poduzeću. Razlozi su različiti, odlazak u mirovinu, planiranje zatvaranje poslovanja, planiranje poslovnog pripajanja i sl.

Kod prodaje ili kupnje poduzeća potrebno je analizirati i informirati se o svim mogućim i rizicima. Upravo iz toga razloga potrebni su Vam iskusni konzultanti kod prodaje ili kupnji poduzeća, a kao dodatni ali izuzetno bitni razlozi su i zamke i specifičnosti svakog poduzeća. Nerijetki su slučajevi gdje često ne dolazi do same realizacije. U skladu s time, kod prodaje ili kupnje poduzeća ili dijela poslovnih udjela veliki je niz parametara i učinka koji utječu na realizaciju.

Usluge savjetovanja kod kupnje ili prodaje poduzeća često zahtijevaju angažiranje vanjskih suradnika kao što su odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, revizorske usluge i knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge. Business growth Vam može ponuditi sve na jednom mjestu.

Due diligence

Due diligence je važan dio svake faze poslovnog ciklusa, osobito kod ulaganja, ulaganja u ugovorne odnose ili prilikom stjecanja novih društava. Due diligence ima značenje procjenu realizacije posla iz komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta. Cilj Due diligence je analiziranje poslovanja društva, a rezultat istoga donosi zaključak hoće li društvo koje se kupuje dobiti zadovoljavajuća pokazatelje. Due diligence treba biti neizbježan korak prilikom ulaganja svakoga društva, iz razloga što se iz stajališta poreznog, financijskog i investicijskog plana temelje odluke o daljnjim koracima akvizicije.

Procjena vrijednosti poduzeća

Da li ste upoznati sa informacijom kolika je vrijednost Vašega poduzeća? Vrijednost poduzeća ili udjela može se postaviti u različitim razdobljima poslovanja, kao što su osobni razlozi vlasnika poslovnih udjela,  poslovni razlozi radi vanjskih institucija, prijenosa poduzeća na nasljednike, ulasku novih članova u društvo, utvrđivanju visine naknade kod izlaska članova, ili na temelju prodaje dijela ili cijelog preuzimanju poduzeća.

Procjena vrijednosti poduzeća zahtjeva korištenje niza alata i pokazatelja kako bi se na temelju dobivenih informacija napravila procjena samog poduzeća.

Prestanak društva po skraćenom postupku

U procesu ste da želite zatvoriti poduzeće? Poslovni ciljevi se nisu ostvarili i želja Vam je rasteretiti se stresa i obveza? Da li ste upoznati sa procesom “prestanka društva” i koliko traje proces, te da li knjigovodstvo kojem ste povjerili poslovne knjige ima iskustva sa brisanjem društva. Koliki je financijski trošak prestanka društva?

Kod prestanka društva po skraćenom postupku ima niz pitanja, ali i zakona koje se moraju zadovoljiti kako bi društvo koje ste osnovali bude brisano sa trgovačkog suda. Osim toga, sigurno niste upoznati sa činjenicama da brisanjem društva po skraćenom postupku ne prestaje i odgovornost članova društva za obveze društva. Vjerovnici društva mogu, u roku od dvije godine od dana objave rješenja o brisanju društva iz sudskog registra, naplatiti tražbine koje su imali prema društvu od članova društva osobno. Pri tome članovi društva odgovaraju solidarno, osobno cjelokupnom svojom imovinom za obveze društva.

Business growth ima niz rješenja, a jedno od njih je napraviti analizu za prodaju poslovnih udjela, gdje se nakon provedene analize mogu privući potencijalni investitori koji će kupiti poslovne udjele.

Odlučili ste se za “Prestanak društva”, to ne znači da su prestale i Vaše obveze.  Bez porezne potvrde da nemate poreznog duga ne možete pokrenuti postupak prestanka društva, a isto tako obveze prema dobavljačima. Imate otvorena potraživanja? Bruto bilanca mora biti uredna i usklađena. Također cijeli postupak prestanka društva će Vas koštati vremena i novaca, nažalost ali je tako.

Rješenje – prodaja poslovnih udjela, idealno za svakoga da se što bezbolnije oslobodi stresa i napokon mirno spava.

Glavna prednost:

  • S danom potpisa prodaje poslovnih udjela prestaje Vaša odgovornost u društvu
  • Na trgovačkom sudu se ne povezujete da ste likvidirali društvo

Kontaktirajte nas s povjerenjem

Kontakt

    Trebate savjetovanje?